2015/08/24

Színészek a második világháborúban

Elkezdtem egy röpke adatgyűjtést, egyelőre különösebb cél nélkül. Neves színészeink nagy része a második világháborúban nem teljesített katonai szolgálatot, vagy ha igen, akkor zömmel valamelyik tábori színházban játszottak. Persze voltak kivételek....


Baranyi (Baranyás) László (Budapest, 1927. június 14-) a főváros ostroma során az Egyetemi Rohamzászlóalj tagja volt


Hosszu Zoltán, akinek eltűnéséről itt olvashatunk bővebben


Farkas Antal (Öcsöd, 1922. január 1. – Budapest, 2010. szeptember 24.)
Diákként a Rongyos Gárda tagja, majd a 19. gyalogezred géppuskás szakaszának parancsnokaként két ízben frontszolgálatot teljesített. Constanza-i hadifogságot követően tért haza.


Csákányi László (Németújvár, 1921. január 13.Budapest, 1992. november 3.)
A Színművészeti Akadémia hallgatója volt, ahol 1942-ben diplomázott. A Nemzeti Színháznál kezdett, azonban 1945-ben hadifogságba esett, és csak 1948-ban térhetett haza.


Képessy József (Budapest, 1916. szeptember 27. – Budapest, 1990. július 10.) színművész, rendező.
1938-ban szerzett tanári diplomát. Makay Margit felfedezettje volt, az ő segítségével vizsgázott a Színművészeti Akadémián. Négy évet szolgált a második világháborúban.Mádi Szabó Gábor
Bóka Lászlóval "…és még néhány emberrel színházat alapítottunk, amely hatalmas sikerrel mutatkozott be. Igaz, gázsi nem volt, de többet kaptunk annál, szeretetet, hálát, később a szabadságot is. Ez a színház ugyanis a Fosani-i hadifogolytáborban alakult 1945-ben. Bóka volt a dramaturg, jómagam játszottam, rendeztem. Aztán megnézett minket egy tábornok és nemsokára már vonaton ültünk hazafelé…" (Szolnok Megyei Néplap, 1963. november)


Mezey Lajos (Komárom, 1918. augusztus 2– Budapest, 2006. április 13.)
Hat éves korától a Kőszegi Katonai Alreáliskola, majd 10 éves korától a Soproni Katonai Főreáliskola növendéke volt. 1936-ban tett érettségi vizsgát és megkezdte tanulmányait a Ludovika Katonai Akadémián, mint repülőtiszt-hallgató. 1937-ben otthagyta az Akadémiát és a MALÉRT-hez szerződött stewardnak. 1944-ben behívták tényleges katonai szolgálatra. A Magyar Királyi Légierő alhadnagyaként vett részt a második világháborúban, a szovjet fronton. 1945. február 13-án, a budai várból történő kitörés során szovjet hadifogságba esett. Az asztraháni hadifogolytáborba került, ahol többek között Mádi Szabó Gáborral együtt tábori színházat alapítottak. 1945 őszén tért haza a fogságból.


Pálos György, született Patrovits György, (Budapest, 1920. május 8. – Budapest, 1970. január 3.) magyar színész.
1940-ben végzett az Országos Színészegyesület színiiskolájában. Ezt követően Szegedre szerződött, rövid időt játszhatott, mert behívták katonának. Hadifogságba esett, csak 1948-ban érkezett haza.


Somogyvári Rudolf sz. Skoda Rezső (Budapest, 1916. november 30.1976. szeptember 27.) Édesapja Skoda Rudolf (1882-1955) katonatiszt, édesanyja Ott Terézia volt. Nagyapja Skoda Ferenc császári és királyi tábornok volt.
1942-től rövid ideig az Andrássy úti színházban játszott, ám közben behívták katonának. 1945-ben hadifogságba esett. Baskíriába vitték, onnan a kijevi nagytábor lakója lett, „a napsütötte Szovjetunióban”, ahogy később maga mesélte. A lágerban tábori színjátszó kört alakított, amelynek vezetője, „díszlet- és jelmeztervezője” lett.Szendrő József (Budapest, 1914. augusztus 18. – Budapest, 1971. október 22.)
1939-ben besorozták katonának, 1941-ben leszerelték. 1941 és 1944 között a Független Színpad tagja volt. 1944-ben újra besorozták katonának, október 15-én orosz hadifogságba került, Grúziába vitték fogolytáborba. 1947. szeptember 22-én engedték el, itthon újra a Nemzeti Színházban játszott.


Szilassy László (szül.: Szabó) (Nyírcsászári, 1908. február 13-São Paulo (Brazília) 1972. március 30.)
1944-ben mint tartalékos tiszt a Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot. 1944 karácsonyán csatlakozott annak kitelepülő részlegéhez, s 1945-ben elhagyta Magyarországot. 1945-bem Ausztriában a 122. számú sebesültszállító vonat egészséügyi gh-s hadnagya. Heidelbergben került amerikai fogságba, innen 1945. június 6-án szabadult és második feleségével, Erzsébettel Párizsba érkezett.Tímár József (Budapest, 1902. március 7.Budapest, 1960. október 3.)
1942-ben bevonult katonának, 1944 őszén letartóztatták, december 16-án szabadult.
Tyll Attila (Szombathely, 1923. május 21. – Budapest, 2002. május 20.)
1942-1945 között katona volt. 1945-1947 között hadifogoly volt Szovjetunióban.1947-1949 között fuvarozással foglalkozott.

A felsorolást folyamatosan igyekszem bővíteni, pontosítani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése