2018/01/24

Mátraszőllős I. világháborús hősi halottai - frissítveTar község után újra szűkebb pátriámhoz, Nógrádhoz nyúlok vissza, ismét. Mátraszőllős halotti anyakönyvének áttanulmányozása során az alábbi hősi halottakat sikerült azonosítani:

Update: megérkezett a Hadtörténelmi Levéltár (HL) válasza, így az abban megjelent adatokkal frissítem a listát.

Balázs János. A HL adatai szerint a cs és kir. 25. galogezred katonájaként esett orosz hadifogságba, fogságának helye Buinsk, Gouvernement Simbirsk, Oroszország. További sorsa nem ismert. A hősi emlékművön szerepel.

Balázs Villibald. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Bognár BertalanNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Bojtos Mihály póttartalékos (sz. 1885.09.06, Szőllős),  eredeti alakulata a cs és kir. 25. gyalogezred 5 . szd., hősi halált halt a cs. és kir. 90. gye. kötelékében, 1916.09.10., Dunajew mellett, 30 éves, fm. A mátraszőllősi halotti anyakönyvben szerepel.

Bolla József. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Dlehány István. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Geczko János t. tiz. (sz. Szőllős, ?), cs. és kir. 6. hu. ezred 1 lövész század,  hősi halált halt 1915.05.16., Kopozywnica, Sandomierz járás, Orosz-Lengyelország. A mátraszőllősi halotti anyakönyvben szerepel.

Gyurcso István tüzér. (Szőllős, 1892.), 255.honvéd hegyi ágyúsüteg. Hősi halált halt 1918.10.03., Nowaja-Uszyca. Neve csak a HL adatbázisában szerepel.

Juhász Györgyszakaszvezető. Született 1886-ban. A 10. honvéd gyalogezred 8. századának katonájaként halt meg 1916-ban

Juhász János nfk., cs. és kir.  72. gye.,  hősi halált halt  1916.02.15., Mödling. A Hadtörténelmi Levéltár adataiban nem szerepel.

Horváth József, 40 éves, 16. h.gye., meghalt orosz hadifogolyként Szamarkandban, 1915. 08.01-08.31. között. A Hadtörténelmi Levéltár adataiban nem szerepel.

Kalocsay József tizedes, 33 éves, 16. h.gye., hősi halált halt  Zuzowa mellett 1915.08.28.

Kiss Kálmán. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Koczka János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Králik József kocsis, 26 éves, 16. h.gye.,  hősi halált halt  1914.11.21.,

Lőrincz János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Mércsei MártonNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Nagy Szabó János őrv., 29. vadász zlj.,  hősi halált halt  1914.09.10., Magierow mellett, bányász, 30 éves

Nozroviczki Géza. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Palágyi Árpád Ágost, e. é. ö. hdpj., 20 éves,  13. árkász zlj., 1. menetszakasz.Hősi halált halt 1915.12.16.,  Modrejecz  (osztrák tengermellék),

Sánta MenyhértNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Schmidt Ágost József alezredes, eredeti alakulata a cs. és kir. 66. gyalogezred, hősi halált halt Cigánysziget, 1914.09.23., a 32. népfelkelő gyalogezred kötelékében,

Schmidt OszkárNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Simon József cs. és kir. 60. gye.,  hősi halált halt 1917.10.31., Kárpátok, tüdőgyulladás, 36 éves, mg. napszámos,

Sipos JánosNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szabó János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szabó Lajos szakaszvezető (Szőllős, 1874.07.22., Katsák Mária). Meghalt 1915.05.18-án, mint a 16. h. gyalogezred 2. szd-ának katonája Nyitramolnoson a cs. és kir. tartalékkórházban.

Szabó Sándor. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szalkai AndrásNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szappan Ferenc. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szappan M. János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szappan Miklós. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szőke András. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth LajosNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth Mihály. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth Pál BélaNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth (bunya) Pál 16. h. gye., hadimunkás, megh. Szamarkand, 1915. 08.01-08.31. között, 38 éves,

Vojvoda József cs. és kir. 25. gye. 4. szd., hősi halált halt 1916.09.30., Kadlubirka mellett (Galícia), munkás, 18 éves.,

Zeke István. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Az anyakönyvi bejegyzésekben található helyiségnevek azonosítása nem mindig járt sikerrel, mivel a szlávról magyarra/németre történő átírás mellett sokszor nehezen olvasható kézírás is torzította az eredeti településnevet.

Ugyan nem a magyar haderő kötelékében szolgált, de mégis a háború hősi halottjának tekinthető Hudza Ibrahim, aki orosz katonaként esett osztrák-magyar hadifogságba. A linzi fogolytáborból mezőgazdasági munka végzésére került a Mátraszőllőshöz tartozó Csontfalu pusztára, ahol 1917.04.28-án, 35 éves korában vérhasban meghalt. 

A lista feltűnő módon eltér a szőllősi templom oldalában látható emléktáblán olvasható nevektől. Különösen feltűnő, hogy a tősgyökeres szőllősi családok (Szappan, Szabó, Tóth, Koczka) elesetteit nem anyakönyvezték helyben, még később, a háborút követően sem.


Szóval a kutatómunka nem zárult le....Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése