2012/12/10

Az 1937-ben avatott ludovikás évfolyam hősi halottai

A legutóbbi ludovikás poszt alapján ezúttal az 1937-es évfolyam hősi halottait dolgoztam fel. A források ugyanazok voltak: Vitéz és önfeláldozó magatartásért, a Magyar Királyi Csendőrség  weboldala, hadisir.hu, hadifogoly.hu, HL Kitüntetési Javaslatok, koreai háború veszteségi adatbázisa, a Vitézi Rend tagjainak névsora, Bene János-dr. Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945.

Kiindulásul ezúttal is a bajtársi adatgyűjtés szolgált: Éltető Gábor kerékpáros százados a kilencvenes években összefoglalta cőger, ludovikás és csapattiszt emlékeit. 


Ez az évfolyam főhadnaggyá 1940.09.01-jén, századossá 1943.05.01-jén lépett elő, a rendfokozatok ezek szerint változtak.A HM HIM online hivatalos adatbázisaiban szerepelnek:Balikó Lajos főhadnagy (1915.10-10-1942.08.07.) Nulladik éves hadiakadémiai hallgatóként a 4. gyalogezred törzsébe beosztva halt hősi halált Szeljavnoje közelében. Holtteste az ellenség kezén maradt. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.


Benkő Ernő százados, vitéz, nemes, illyefalvi (1915.07.02-1946.03.25.) Orosz adatok szerint fogságba esett a Vas megyei Pankasznál 1945.03.29-én, mint a magyar királyi honvéd híradó központi iskola tisztje. Meghalt az ORB 405 hadifogolytáborban. A budapesti Központi Járásbíróság 1951-ben nyilvánította holttá.

Benkő Ernő


Börzsöny László vezérkarhoz beosztott százados (1916.03.07-?). A mezőtúri Járásbíróság 1949-ben holttá nyilvánította

Fluck Dénes százados, raggambi (1915.11.25-1945.01.06.) Hősi halált halt. Esztergomban temették el.

Fraknói Miklós százados (1914.08.15-1945.09.01) A foksányi hadfogolytáborban hunyt el.

Harsányi Zénó főhadnagy (1915.07.25-?) hősi halált halt a 2. hadsereg visszavonulása alkalmával. A hivatalos adatbázis szerint halálának dátuma 1943.03.15., de valószínű, hogy korábban esett el.

Kolbay László százados (1914.07.19-?) a 23. határvadász zászlóalj századparancsnokaként szolgált. Sebesülten eltűnt 1944.09.23-án Kásva térségében.

Mészáros Sándor százados (1914.08.21-1944.07.25) 24. gyalogezred 1 segédtiszt, majd 24/II. zászlóalj parancsnok. Hősi halált halt alakulatának visszavonulása során Krasna-Delatyn térségében

Miklós Emil főhadnagy (1913.04.20-?) az 54/9. század parancsnokaként eltűnt 1943.01.17-én Nyikolajevka térségében.

Vidos Gyula százados (1914.11.17-1944.09.08.) 27/III. tábori pótzászlóalj. Hősi halált halt Dicsőszentmártonnál.  Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Rér Sándor százados (1912.11.12-1944.07.12) 24. gyalogezred III. géppuskás század parancsnok. Hősi halált halt Tlumaczyknál. Iszkaszentgyörgyön nyugszik.

Szalay Antal repülő főhadnagy (1915.01.12-1942.08.15) Nulladik éves hadiakadémiai hallgató. A 10. könnyű hadosztály parancsnokságának törzsébe beosztva halt hősi halált  Korotojak közelében. Az osztrogozsszki hősi temetőben temették el. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.Szalay Antal. A kép forrása roncskutatas.huVári (Váry) Antal  százados (1914.12.03-1944.12.17) VI. önálló utász zászlóalj. Hősi halált halt Komjátinál.

Vértes Vilmos százados (1915.09.23-1944.09.15.) 25. rohamtüzér osztály. Hősi halált halt Tordánál. A kolozsvári Házsongrádi temetőben nyugszik.  Halála után a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet adományozták részére.

Zokonyi Jenő főhadnagy (1916.01.21-1942.08.30.) 13/II. zászlóalj, 6. század. Hősi halált halt Scsucsjénál.

Bajtársi adatok szerint hősi halált haltak (a hivatalos veszteségi adatbázisban hősi halottként nem szerepelnek):
Lipcsey Péter huszár hadnagy Az 1937. évi nagygyakorlat alkalmával 08.12-én elszenvedett sérülései következtében két nappal később a veszprémi kórházban elhunyt. Posztumusz hadnaggyá avatták.

Némay Ferenc százados, nemes, győrszigeti (1914.06.19-?) 32/1. erődszázad parancsnok

Papp József főhadnagy (1914.04.09-?)

Szőri József százados (1914.10.25-?) 14. könnyű tüzérosztály

Szili Imre főhadnagy (1915.10.05-?) 3/2 közelfelderítő század. Bajtársi közlés szerint eltűnt 1942.06.28-án Amaszovka repülőterének körzetében, mint a 102/1. közelfelderítő század állományába beosztott megfigyelő. F-310 lajstromjelű He-46 gépének pilótája az ugyancsak eltűnt Frecska Zsigmond zászlós volt.

Velty György százados (1915.01.12-?) 110. munkás zászlóalj parancsnok

Vető Károly főhadnagy (1915.01.01-?)Repülőhalált haltak:


Ádám Tibor főhadnagy, bözödi (1915.10.06-1939.09.11.) repülőhalált halt Székesfehérváron.

Tomm Barna repülő főhadnagy (1915.08.04-1941.11.04.) repülőhalált halt Budaörsnél az E-405 lajstromjelű SM-75 katasztrófájánál

Zsuffa György repülő hadnagy, nemes-dedinai (1915.07.14-1938.08.08.) repülőhalált halt Kalocsánál a HA-LGB lajstromjelű Bü-131 géppel.Mártírhalált halt:

Marényi Ernő százados (1914.10.13-1957.10.31.)

Kiss Zoltán százados (1914.01.18-1952.04.10.)
Kiss Zoltán

4 megjegyzés:

 1. Tisztelt Uram, Nagypapamat Kiss Ernot 1938-ban avattak hadnaggya a Ludovika Akademian. Erdeklodni szeretnenk, hogy van-e Onoknek rola anyagjuk, akar szoveg vagy fenykep formaban?
  Tisztelettel varjuk valaszukat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bocsánat a késői reakcióért, nem láttam a megjegyzést...

   Biztos, hogy 1938-ban? Én Kiss Ernő néven 1928-ban és 1932-ben találtam Kiss Ernő néven avatott tisztet.

   Törlés
 2. Édesapám Szőri József parancsnoksága alatt szolgált,elmesélte,hogy hogyan halt meg a százados úr,kárpátalján egy kicsi falúban,sajnos a falú nevét már elfelejtettem.
  Azt is elmondta,hogy nála bátrabb emberrel nem találkozott a háború alatt.

  VálaszTörlés
 3. Börzsöny László 1944 október végén, mint a Szent László hadosztály hadműveleti segédtisztje tűnt el (elfogták vagy átállt nem világos) Soroksár és Dunaharaszti között az őrmesteri rendfokozatú gépjárművezetőjével együtt.
  Irodalom:
  Bárczy János: Zuhanóugrás, Zrínyi Kiadó, 1981., 466-469. oldal.

  Velty György az 1. Hunyadi (25.SS) fegyveres-gránátoshadosztály egyik riadózászlóaljának parancsnokaként vesztette életét 1945. február 12-én a sziléziai Strans közelében. Más adat szerint a születési ideje: 1915. 02. 12. A Pesti Járásbíróság Pk. 124.116/1950/5. sz. alatt nyilvánította halottnak.
  Irodalom:
  Illésfalvi Péter: „Gyopár a sapkánk dísze” Hegyivadásztiszt-képzés a magyar királyi Honvéd Ludovika Akadémián, Magyar Napló, 2015., 93-94. oldal.

  Üdvözlettel: Tizedes

  VálaszTörlés