2018/01/30

A világháború hősi halottai MátraverebélyenIsmét Nógrádban járunk: a tari , valamint a mátraszőllősi emlékművek után ezúttal a mátraverebélyi emlékművön szereplő első világháborús hősi halottakkal kapcsolatban végeztem adatgyűjtést.


Az emléktábla a kereszt talapzatának oldalánAz emléktábla, kissé nehezen olvasható nevekkel

A táblán szereplő nevek:Bakos József gyalogos

Bauer Márton gyalogos

Benus Pál tizedes, 16. honvéd gyalogezred, meghalt Kajdanov mellett (Galícia), 1915.11.30-án, 30 évesen

Benus Pál honvéd. Hősi halált halt a román harctéren 1917-ben, holttá nyilvánítva 1936-ban

Bottyán István honvéd

Bottyán Pál honvéd

Gazsó Gyula gyalogos, a császári és királyi 25. gyalogezred katonája volt, meghalt 1918.07.20., Garbouloul di Livenza, Olaszország, 

Gortva János,

Gortva Miklós gyalogos, császári és királyi 25. gyalogezred, meghalt 1918.07.31., Zvonokeszinszki, Oroszország, 23 éves

Hegyi Pál,

Himler Géza főhadnagy ( a pásztói hősi emlékművön is szerepel)

Kohn Dezső gyalogos

Konszki József,

Kormos István honvéd, Mátraverebélyen született 1880-ban, a 16. honvéd gyalogezred  4. századában szolgált. 1915-ös adatok szerint könyöklövéssel a bécsi 11. tartalékkórházban (V., Gassergasse 44.) ápolták, holttá nyilvánítva 1914.12.31-ével

Mustó István gyalogos, sz. Mátraverebély, 1889. 1915. nyarán a 3/3 munkás-zászlóalj katonamunkásaként betegen feküdt a szarajevói felső reáliskolában kialakított katonai kórházban. Haláláról nem áll adat rendelkezésre, neve szerepel a hősi emlékművön.

Nagy István gyalogos

Nagy Miklós, (sz. 1883.) a császári és királyi. 25. gyalogezred 8. századának katonája volt, hősi halált halt  az orosz harctéren, 1914.11.22-ével holttá nyilvánítva.

Nagy Pál gyalogos (sz. 1887.), a császári és királyi. 25. gyalogezred 4. menetzászlóaljának 3. századával került a harctérre, ahol 1915. februárjában elesett.

Oláh Sándor szakaszvezető

Skrabak István tizedes

Szamkó János szakaszvezető

Takács Ferenc tizedes, cs, és kir. 25. gyalogezred, meghalt Asinaria, Olaszország, 1919.01.16., 33 évesen

Tóth János gyalogos, meghalt Oroszországban (vízbe fulladt), halálának megállapított időpontja 1917.12.31.

Verebélyi András huszár

Verebélyi Imre tizedes

Verebélyi István I., honvéd

Verebélyi István II., honvéd16. honvéd gyalogezred, meghalt az orosz harctéren, Kraszno mellett, 1915.05.29-án, 27 évesen

Verebélyi Lajos szakaszvezető, 1883-ban született. A 16. honvéd gyalogezred kötelékében szolgált, meghalt az orosz harctéren 1914.11.23-án, 30 évesen

Verebélyi Pál tizedes

Verebélyi Pál I. gyalogos

Verebélyi Pál II.

Zagyi József honvéd, 16. honvéd gyalogezred, meghalt Petropavlovszk, Szibéria, 1919.05.07., 40 éves korában

Zagyi István tizedesAz emlékművön nem szerepelnek:

Czene József népfelkelő, 20 éves, császári és királyi 25. gyalogezred, meghalt 1916.07.12., Galícia

Számely György népfelkelő, 31 éves, megh. 1917.05.31.

Botos János őrvezető,  17. honvéd gyalogezred, megh. Kack (Szibéria), 1918.02.01-02.28. között, 38 éves korában