2014/12/09

"Katonák kerékpáron"
Örömmel adom tudtul mindenkinek, hogy megjelent és kapható a "Katonák kerékpáron – a magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adatbázisa 1920-1945" című kiadvány. A kötetben kb. 800 hivatásos tiszt pályafutásával kapcsolatban találhatóak adatok. Remélem, minden érdeklődő haszonnal forgatja majd a könyvet. Megrendelhető az Underground Kiadó webshopjában.

Az adattárban szerepelnek azok a hivatásos tisztek, akik a kutatás jelenlegi állása szerint 1921-1945. között a Magyar Királyi Honvédség kerékpáros alakulatainál csapatszolgálatot teljesítettek. A kiegészítő részekkel együtt összesen közel 800 katonatiszt pályafutásáról olvasható többé-kevésbé részletes leírás. A könyvben a szigorúan vett adattári rész mellett a bevezető tanulmány áttekintést ad a kerékpáros csapatnem történetéről. Külön figyelmet érdemel a kerékpáros zászlóaljak 1920-1945. közötti parancsnokait ismertető rész, amihez hasonló még soha nem jelent meg.

A kötet kiindulási alap és támogató szakirodalom lehet további had- és családtörténeti kutatások számára egyaránt, haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődő kutatók, éppúgy, mint a leszármazottak.

A könyv Facebook-oldala, időről időre változó szemelévényekkel:

Kerékpáros tisztek