2015/06/08

Kerékpáros ügyességi jelvény"A kerékpárosjelvényt elnyerheti:


a) az a szervezetszerűen beosztott, géppuskát, vagy annak állványát vivő kerékpáros, aki géppuskáját, illetve annak állványát egy kiképzési év alatt megtett legalább 1000 km távolságon, kerékpárján gondos körültekintéssel és kíméletes kerékpározással akként szállította, hogy szakaszát teljes felszerelésével – önhibájából eredő – késedelem nélkül követte s géppuskáját saját gondatlansága okozta akadályok nélkül mindenkor idejében működésbe hozta.

b)  az a kerékpáros műszerész, aki az alosztály parancsnokának, és az alosztály anyagi kerékpáros tisztjének véleménye alapján egy kiképzési év folyamán eme beosztásában és a kerékpáros műhelyben végzett önálló javításoknál "kiváló"-an megfelel.

c) minden egyéb kerékpáros (karabélyos, golyószórós, árkász, távbeszélő, műszaki stb.), aki a részére előírt odaítélési feltételek mellett a lövészkitüntetést elnyerte,  kerékpárján a megengedett műszaki javítási munkákat kiválóan képes elvégezni és a kiképzési év folyamán kerékpáros szakaszától – önhibájából eredően – nem maradt le."