2018/04/20

Adalékok Király Pál életéhez

Dadai Király Pál gépészmérnök, több kitűnő fegyver tervezője volt. Életútját illetően csak hézagos információk állnak rendelkezésre, a vele kapcsolatban napvilágot látott publikációk inkább fegyvertervezői munkásságát taglalták.Király Pál gépészmérnöki tevékenységének boncolgatását avatottabb szerzőknek átengedve szeretnék olyan új információkat közzé tenni, amelyek a neves fegyvertervező életének egyes fordulatait más oldalról is megvilágítja. 

Király Pál eredeti születési bejegyzése

Az írás teljes terjedelmében a Haditechnika folyóirat 2018/1. számában olvasható (linket nem tudok adni, a lap online nem érhető el).

2018/01/30

A világháború hősi halottai MátraverebélyenIsmét Nógrádban járunk: a tari , valamint a mátraszőllősi emlékművek után ezúttal a mátraverebélyi emlékművön szereplő első világháborús hősi halottakkal kapcsolatban végeztem adatgyűjtést.


Az emléktábla a kereszt talapzatának oldalánAz emléktábla, kissé nehezen olvasható nevekkel

A táblán szereplő nevek:

Bakos József gyalogos

Bauer Márton gyalogos

Benus Pál tizedes, 16. honvéd gyalogezred, meghalt Kajdanov mellett (Galícia), 1915.11.30-án, 30 évesen

Benus Pál honvéd. Hősi halált halt a román harctéren 1917-ben, holttá nyilvánítva 1936-ban

Bottyán István honvéd

Bottyán Pál honvéd

Gazsó Gyula gyalogos, cs. és kir. 25. gyalogezred, meghalt 1918.07.20., Garbouloul di Livenza, Olaszország, 

Gortva János

Gortva Miklós gyalogos, 25. gyalogezred, meghalt 1918.07.31., Zvonokeszinszki, Oroszország, 23 éves

Hegyi Pál

Himler Géza főhadnagy ( a pásztói hősi emlékművön is szerepel)

Kohn Dezső gyalogos

Konszki József

Kormos István honvéd, holttá nyilvánítva 1914.12.31-ével

Mustó István gyalogos

Nagy István gyalogos

Nagy Miklós, hősi halált halt  az orosz harctéren, 1914.11.22-ével holttá nyilvánítva

Nagy Pál

Oláh Sándor szakaszvezető

Skrabak István tizedes

Szamkó János szakaszvezető

Takács Ferencz tizedes, cs, és kir. 25. gyalogezred, megh. Asinaria, Olaszország, 1919.01.16., 33 évesen

Tóth János gyalogos, meghalt Oroszországban (vízbe fulladt), megállapított időpont 1917.12.31.

Verebélyi András huszár

Verebélyi Imre tizedes

Verebélyi István I., honvéd

Verebélyi István II., honvéd16. honvéd gyalogezred, meghalt az orosz harctéren, Kraszno mellett, 1915.05.29-án, 27 évesen

Verebélyi Lajos szakaszvezető, 16. honvéd gyalogezred, meghalt az orosz harctéren 1914.11.23-án, 30 évesen

Verebélyi Pál tizedes

Verebélyi Pál I. gyalogos

Verebélyi Pál II.

Zagyi József honvéd, 16. h. gye., meghalt Petropavlovszk, Szibéria, 1919.05.07., 40 éves korában

Zagyi István tizedesAz emlékművön nem szerepelnek:

Czene József népfelkelő, 20 éves, cs. és kir. 25. gyalogezred, meg. 1916.07.12., Galícia

Számely György népfelkelő, 31 éves, megh. 1917.05.31.

Botos János őrvezető, m. kir. 17. gyalogezred, megh. Kack (Szibéria), 1918.02.01-02.28. között, 38 éves korában


2018/01/24

Mátraszőllős I. világháborús hősi halottai - frissítveTar község után újra szűkebb pátriámhoz, Nógrádhoz nyúlok vissza, ismét. Mátraszőllős halotti anyakönyvének áttanulmányozása során az alábbi hősi halottakat sikerült azonosítani:

Update: megérkezett a Hadtörténelmi Levéltár (HL) válasza, így az abban megjelent adatokkal frissítem a listát.

Balázs János. A HL adatai szerint a cs és kir. 25. galogezred katonájaként esett orosz hadifogságba, fogságának helye Buinsk, Gouvernement Simbirsk, Oroszország. További sorsa nem ismert. A hősi emlékművön szerepel.

Balázs Villibald. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Bognár BertalanNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Bojtos Mihály póttartalékos (sz. 1885.09.06, Szőllős),  eredeti alakulata a cs és kir. 25. gyalogezred 5 . szd., hősi halált halt a cs. és kir. 90. gye. kötelékében, 1916.09.10., Dunajew mellett, 30 éves, fm. A mátraszőllősi halotti anyakönyvben szerepel.

Bolla József. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Dlehány István. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Geczko János t. tiz. (sz. Szőllős, ?), cs. és kir. 6. hu. ezred 1 lövész század,  hősi halált halt 1915.05.16., Kopozywnica, Sandomierz járás, Orosz-Lengyelország. A mátraszőllősi halotti anyakönyvben szerepel.

Gyurcso István tüzér. (Szőllős, 1892.), 255.honvéd hegyi ágyúsüteg. Hősi halált halt 1918.10.03., Nowaja-Uszyca. Neve csak a HL adatbázisában szerepel.

Juhász Györgyszakaszvezető. Született 1886-ban. A 10. honvéd gyalogezred 8. századának katonájaként halt meg 1916-ban

Juhász János nfk., cs. és kir.  72. gye.,  hősi halált halt  1916.02.15., Mödling. A Hadtörténelmi Levéltár adataiban nem szerepel.

Horváth József, 40 éves, 16. h.gye., meghalt orosz hadifogolyként Szamarkandban, 1915. 08.01-08.31. között. A Hadtörténelmi Levéltár adataiban nem szerepel.

Kalocsay József tizedes, 33 éves, 16. h.gye., hősi halált halt  Zuzowa mellett 1915.08.28.

Kiss Kálmán. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Koczka János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Králik József kocsis, 26 éves, 16. h.gye.,  hősi halált halt  1914.11.21.,

Lőrincz János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Mércsei MártonNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Nagy Szabó János őrv., 29. vadász zlj.,  hősi halált halt  1914.09.10., Magierow mellett, bányász, 30 éves

Nozroviczki Géza. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Palágyi Árpád Ágost, e. é. ö. hdpj., 20 éves,  13. árkász zlj., 1. menetszakasz.Hősi halált halt 1915.12.16.,  Modrejecz  (osztrák tengermellék),

Sánta MenyhértNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Schmidt Ágost József alezredes, eredeti alakulata a cs. és kir. 66. gyalogezred, hősi halált halt Cigánysziget, 1914.09.23., a 32. népfelkelő gyalogezred kötelékében,

Schmidt OszkárNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Simon József cs. és kir. 60. gye.,  hősi halált halt 1917.10.31., Kárpátok, tüdőgyulladás, 36 éves, mg. napszámos,

Sipos JánosNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szabó János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szabó Lajos szakaszvezető (Szőllős, 1874.07.22., Katsák Mária). Meghalt 1915.05.18-án, mint a 16. h. gyalogezred 2. szd-ának katonája Nyitramolnoson a cs. és kir. tartalékkórházban.

Szabó Sándor. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szalkai AndrásNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szappan Ferenc. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szappan M. János. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szappan Miklós. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Szőke András. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth LajosNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth Mihály. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth Pál BélaNeve csak a hősi emlékművön szerepel.

Tóth (bunya) Pál 16. h. gye., hadimunkás, megh. Szamarkand, 1915. 08.01-08.31. között, 38 éves,

Vojvoda József cs. és kir. 25. gye. 4. szd., hősi halált halt 1916.09.30., Kadlubirka mellett (Galícia), munkás, 18 éves.,

Zeke István. Neve csak a hősi emlékművön szerepel.

Az anyakönyvi bejegyzésekben található helyiségnevek azonosítása nem mindig járt sikerrel, mivel a szlávról magyarra/németre történő átírás mellett sokszor nehezen olvasható kézírás is torzította az eredeti településnevet.

Ugyan nem a magyar haderő kötelékében szolgált, de mégis a háború hősi halottjának tekinthető Hudza Ibrahim, aki orosz katonaként esett osztrák-magyar hadifogságba. A linzi fogolytáborból mezőgazdasági munka végzésére került a Mátraszőllőshöz tartozó Csontfalu pusztára, ahol 1917.04.28-án, 35 éves korában vérhasban meghalt. 

A lista feltűnő módon eltér a szőllősi templom oldalában látható emléktáblán olvasható nevektől. Különösen feltűnő, hogy a tősgyökeres szőllősi családok (Szappan, Szabó, Tóth, Koczka) elesetteit nem anyakönyvezték helyben, még később, a háborút követően sem.


Szóval a kutatómunka nem zárult le....2016/12/28

Alakulat-elnevezések


A Magyar Királyi Honvédség felső vezetése - több más intézkedés mellett - a testületi szellem fokozása céljából 1930. március 01-jétől a honvédség csapattestei részére történelmi személyiségek neveit adományozta. Az elnevezések itt-ott olvashatóak. A könnyebb kezelhetőség kedvéért  az alábbiakban összefoglalva közreadom őket. Az egyes fegyvernemek alakulatainak keresőoldala megtalálható a www.hungarianarmedforces.com weboldalon, ahol  a helyőrségek, valamint a kiegészítési területek között is lehet tallózni.Gyalogezredek:

magyar királyi "Mária Terézia" 1. honvéd gyalogezred,

magyar királyi "József nádor" 2. honvéd gyalogezred (az ezredet 1942-ben feloszlatták, József nádor nevét az 1. honvéd harckocsiezred kapta meg). A névadó unokája, József főherceg a két alakulat eseményein gyakran részt vett, mintegy tovább éltetve a Monarchia idején létezett ezredtulajdonosi rendszert. 

magyar királyi "Szent István" 3. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Szent László" 4. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Mátyás király" 5. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Nagy Lajos király" 6. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Zrínyi Miklós" 7. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Béla király" 8. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Hunyadi János" 9. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Bethlen Gábor" 10. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Bocskai István" 11. hajdúezred,
magyar királyi "II. Rákóczi Ferenc" 12. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Görgey Artúr" 13. honvéd gyalogezred,
magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred.


Kerékpáros zászlóaljak:

magyar királyi "Damjanich János" 1. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Balogh Ádám" 2. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Vak Bottyán" 3. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Kapisztrán János" 4. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Kiss Ernő altábornagy" 5. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Gróf Leiningen-Westerburg Károly" 6. honvéd kerékpáros zászlóalj,
magyar királyi "Báthori István" 7. honvéd kerékpáros zászlóalj.


Huszárezredek

magyar királyi "I. Ferenc József" jászkun 1. honvéd huszárezred
magyar királyi "Árpád fejedelem" 2. honvéd huszárezred
magyar királyi "Gróf  Nádasdy Ferenc" 3. honvéd huszárezred
magyar királyi "Gróf Hadik András" 4. honvéd huszárezred


Tüzérosztályok:

magyar királyi "Bercsényi Miklós" 1. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Klapka György" 2. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Jurisich Miklós" 3. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Kinizsi Pál" 4. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Losonczy István" 5. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Gábor Áron" 6. honvéd tüzérosztály,
magyar királyi "Szondi György" 7. honvéd tüzérosztály.

Lovas-tüzér osztály

magyar királyi "Bem József" 1. honvéd lovas-tüzér osztály


Utász zászlóaljak

magyar királyi "Bornemissza Gergely" 1. honvéd utászzászlóalj,
magyar királyi "Török Ignác" 2. honvéd utászzászlóalj,
magyar királyi "Zothmund" 3. honvéd utászzászlóalj.