2016/01/18

Mátraszőlős II. világháborús hősei - frissítve

A mátraszőlősi Árpádházi Szent Erzsébet templom (részletes adatok itt) falán emléktábla sorolja a falu hősi halottait. A névsort átfuttattam a HM HIM adatbázisain, az ott fellelt adatokkal kiegészítettem, így egy bővebb névsort kaptam, ami sok helyen még mindig hiányos, de szándékomban áll a további pontosítás.


Balázs Béla hv. (Mátraszőllős, 1914.05.31., Balázs Mária) eltűnt a 23/II. zászlóalj katonájaként 1943. januárjában.

Balázs István hv. (Felsőgalla, 1919.10.18, Szabó Ilona) hősi halált halt aknasérüléstől az 53/III. zászlóalj katonájaként. Skiby K 4,5 km, 1944.03.04-én.

Batta Joachim (sz. 1907.), hősi halált halt 1944.09.21-én, a 9. helyőrségi kórház kötelékében Kolozsváron.
Bodor János (sz. 1918., anyja Papp Erzsébet) eltűnt az 53/II. zászlóalj katonájaként 1943.01.14-én. A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel.

Czifra István (1919.10.26) fogságba esett 1943.01.17-én a VII. utász zászlóalj katonájaként. Meghalt a 62. lágerben 1943.02.15-én.

Dudola János (sz. 1920.) eltűnt a 24/I. zászlóalj katonájaként 1943.01.14-én.  A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel. Vélhetően azonos azzal a Dudás János honvéddel, aki a http://www.katonakagulagon.hu adatai szerint 1943.03.17-én hunyt el a voronyezsi 62. hadifogolytáborban.

Fekete János őrvezető, címzetes tizedes (Mátraszőllős, 1911.07.11., Mikula Mária)  Eltűnt (orosz hadifogságba esett) a 21.könnyű tüzérezred katonájaként 1943.01.15-én (más adat szerint 18-án) Jekaterinowka térségében. Meghalt 1943.07.01-jén a 2851. hadifogolykórházban (Uszta/Igumnovo).

Győri István tizedes (sz. 1917, Szőke Erzsébet) eltűnt a 24. felderítő osztály katonájaként 1944.07.25-én. A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel.

Győri Kálmán hv. (Mátraszőllős, 1919.05.09., Szőke Erzsébet) hősi halált halt 1942.12.21-én a VII. utász zászlólalj kötelékében Kolibelka közelében. Eltemetve a jekaterinowkai hősi temetőben.

Gyurcsó József hv. (Mátraszőllős, 1919.07.20., Horváth Anna) hősi halált halt a 7/III. zászlóalj katonájaként 1944.05.15-én Stanislau területén.

Hajas János hv. (Mátraszőllős, 1911.07.27., Bognár Borbála) eltűnt a 23/II. zlj.zászlóalj katonájaként 1943.januárjában. A pásztói járásbíróság 50193/1963/4. számon holttá nyilvánította.


Halápi Joachim hv. (Mátraszőllős, 1914.08.16., an. Tóth Julianna) Eltűnt 1943. januárjában az 53/III. zászlóalj kötelékében 1943. januárjában. A salgótarjáni járásbíróság 2399/19504. számon holttá nyilvánította 1943.02.15-ei dátummal Sztarij Oszkol halálozási hellyel.

Hegedűs István hv. (1912.12.21., Sulyok Mária) Az 53. gyalogezred, más adat szerint (http://www.katonakagulagon.hu) 53. határvadász portyázó osztály katonájaként fogságba esett Nagyváradon 1944.09.26-én. Meghalt 1946.02.11-én a dnyepropetrovszki 5905. hadifogoykórház temetőjében.

Huber János. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Járási PálA Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Kaszala István honvéd (sz. Mátraszőlős, 1918., Szabó Katalin) Eltűnt  1943.01.19-én a 21. gyalogezred kötelékében. A salgótarjáni járásbíróság 3727/1949. számon holttá nyilvánította 1943.02.15-ei dátummal Stefanovka halálozási hellyel.

Katona Gizella. 1944.12.21-én, 22 éves korában orosz katonák gyilkolták meg Mátraszőllősön.

Kerek József hv. (Mátraszőllős, 1920.11.12., anyja Pintér Mária) megsebesült az 53/III. zászlóalj katonájaként 1942.09.09-én. Sérülésébe 09.10-én belehalt.

Koczka Lajos hv. (Mátraszőllős, 1918.08.18., Gömbicz Mária) hősi halált halt a  24. gyalogezred páncéltörő ágyús századának katonájaként 1944. 06.25-én Swiety Jozef közelében, gránátszilánk-sérülés következtében.
Koczka Lőrinc hv. (1914.07.26., Lőrincz Mária) sebesülésébe belehalt 1944., Kolozsvár, eltemetve a Házsongrádi temetőben.

Koczka Sándor hv.c.őrvezető (sz. 1919., Gömbicz Mária) eltűnt a 21.tábori tüzérosztály katonájaként 1943.01.18-án.

Kovács István A Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Lőrincz József A Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Nagy Elek hv (sz. Mátraszőllős, 1920., an. Gregus Rozál). Eltűnt a 14/I. zászlóalj kötelékében 1943. január-március között. 

Nikolai Ervin (sz. Mátraszőlős, 1919.07.08) hősi halált halt haslövés következtében Rosszoski közelében, 1942.09.09-én. A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel.

Pápai PálA Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Peresi László hv. (1913.07.16, Gyurcsó Borbála) a VII. hadtest lőszerkezelő oszlopának katonájaként  esett fogságba 1943.01.20-án. Meghalt 1943.06.09-én a 241. lágerben. A Salgótarjáni Járásbíróság 3002/1949/2 számon 1943.03.15-ei hatállyal nyivánította holttá.

Pogány Sándor hv. (1920.09.13., Bodzás Anna) hősi halált halt a 23/II. zászlóalj katonájaként 1942.09.09-én Sztorozsevoje körzetében. A  novo uszpenkai hősi temetőben temették el.

Potyoróczky András  hv.(1915.) Hadifogságba esett Soltnál 1944.11.13-án, mint a 14. gyalogezred katonája. Meghalt 1945.03.12-én a szaratovi 238. hadifogolytábor temetőjében. A rityiscsevói 5131. hadifogolykórház temetőjében nyugszik.

Sánta János hv. (1921., Kiss Győri Teréz). Eltűnt a 21.tábori tüzérosztály katonájaként 1943.01.18-án. A salgótarjáni járásbíróság 3727/1949. számon holttá nyilvánította 1943.02.15-ei dátummal Szaguny halálozási hellyel.

Sevelya József hv. (sz. 1921., Horánszky Zsuzsanna) Eltűnt a 23/I. zászlóalj katonájaként 1943. januárjában.

Sőregi Kálmán (Mátraszőllős, 1913., Győri Ágnes) meghalt Mátraszőlősön 1946.02.11-én hadifogságban szerzett betegségben

Szabó Kálmán hv. (Mátraszőllős, 1920.11.25., Hegedűs Júlia). A 8. élelmezési raktár kötelékében szolgált. Betegség következtében halt meg Pelsőcön 1943.09.25-én.

Szappan János A Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Szappan László. Halálozási adata a Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel. Valószínűleg azonos azzal az azonos nevű személlyel, aki Mátraszőllősön született 1919.07.27-én. Az I. ejtőernyős zászlóalj katonájaként 1944.09.09-én Mizun térségében légnyomást szenvedett.

Szappan Pál (Mátraszőllős, 1908.02.17., Koczka Ilona) A 101. mu (munkás?munkaszolgálatos? műszaki?) zászlóalj kötelékében esett hadifogságba 1945.03.03-án Bajmócnál. Meghalt 1947.01.20-án a 39. hadifogolytáborban (Dzsezkazgan). Eltemetve ugyanott, 3. parcella 25 sír. A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel. Esetleg azonos lehet a fentebb szereplő Szappan Jánossal.

Szekeres Pál tart.hv. (Mátraszőllős, 1902.10.02., Kovács Johanna) a 19. könnyű hadosztály kötelékében teljesített szolgálatot. Meghalt 1943.03.15-én tudőgyulladás következtében Munkácson. A pásztói járásbíróság 21038/1963/4. számon holttá nyilvánította. Lakóhelye Csécse, az ottani hősi emlékművön szerepel

Szklenár László hv (Mátraszőllős, 1903., Ciffra Mária) eltűnt 1943. januárjában. A pásztói járásbíróság 20353/1960/3. számon holttá nyilvánította.

Szklenár József őrvezető (Mátraszőllős, 1921., Koczka Julianna) meghalt Magyardécsén (ma Cireșoaia, Románia) 1945-ben.

Szőke András hv. (Mátraszőllős, 1911.08.27., Gömbicz Erzsébet) hősi halált halt a 23/III.zászlóalj katonájaként 1944. 09.24-én Kisdombegyháznál. Ugyanott temették el.

Szőke József t.honv (sz. 1921., anyja Bognár Mária) A 23/I.zászlóalj katonájaként tűnt el 1943.01.15-én. A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel.

Szőke Menyhért (anyja Gyurcsó Rozália) hősi halált halt 1944.11.15., Soltnál. Ugyanott temették el.
Tóth Imre Géza 1921-1944. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Tóth István hv.  (sz. Mátraszőllős, 1919,, an, Huber Rozália) a VII. utász zászlóalj katonájaként tűnt el 1943.01.28-án.

Tóth P. József A Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisában nem szerepel, Neve a mátraszőlősi hősi emlékműven van feltüntetve.

Zagyi István tizedes (Mátraszőllős, 1919.08.19., Zagyi Mária) Hősi halált halt a 23/I. zászlóalj katonájaként 1942.09.04-én (más adat szerint 09.09-én) Rosszoski közelében. Eltemetve ugyanott, sírjelszáma 2625

Zagyi József t.honv (1921., Magyar Julianna) a 20. tábori tüzérosztály katonájaként tűnt el 1943.01.15-31. között. A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel.

Zagyi Lajos t.hv. (sz. 1917., Örökös Julianna) a 21/III. zászlóalj kötelékében tűnt el 1943. januárjában vagy februárjában. A mátraszőlősi hősi emlékművön nem szerepel.

A hősi halottak közé sorolhatjuk Tóth István rigót, aki 1948.0.06-án hadirokkantként hunyt el.