2012/11/12

A kerékpáros csapatnem tiszti hősi halottai – frissítve


Az alábbi listában azok a tisztek vagy tisztjelöltek szerepelnek, akik a kutatás jelenlegi állása szerint pályafutásuk során valamelyik kerékpáros alakulatnál szolgáltak, és a 2. világháború során (gyakran más fegyvernem tisztjeiként) hősi halált haltak. A lista a kutatómunka előrehaladásával folyamatosan frissül. A kerékpáros csapatnem tisztjeinek katonai pályafutását a Katonák kerékpáron című könyv mutatja be


A név és személyes adatok után az adott személy kerékpáros alakulata szerepel, majd halálanak adatai, végül az utolsó ismert alakulata.


AJTAY JÁNOS alezredes (Verespatak, 1898.08.01.) 3. kerékpáros zászlóalj. Meghalt Weiden, Németország, 1945.05.02., 33. pótgyalogezred

ANDRÁS MIKLÓS tartalékos zászlós (Budapest, 1912.06.24.) 27. felderítő osztály. HHH Kosow, 1944.07.12.

ANTALFY FERENC főhadnagy (Ötösbánya, 1916.09.30.) 11. kerékpáros zászlóalj. HHH. 1941. 07. 27., Gordijevka.

A Bolyai Akadémia 1940/1941-es évkönyve így ír hősi haláláról:

„Vesse vissza a harckocsi századok bevetésével a Gordijevka déli peremvonalára feljutott ellenséges részeket, és a küzdőket segítse előre a peremvonal birtokba vételére, majd azokkal együttműködve akadályozza meg az ellenség további térnyerését.”

E parancs alapján a harckocsi zászlóalj parancsnok a következőket tervezte: zömmel először az ellenséget a peremvonaltól visszaveti, részekkel a saját küzdőket a peremvonalra felsegíti, majd a századokat egy előre kijelölt készenléti helyen gyülekezteti megfelelő további alkalmazásra.

A tervének végrehajtására harcba vetett két század egyike Antalffy főhadnagy százada volt. Mindkét század első feladatát saját veszteség nélkül, de az ellenségnek súlyos veszteséget okozva, példásan végrehajtotta. Antalffy főhadnagy ezután önálló elhatározásból, harci vágytól fűtve századát újabb támadásra rendelte. Leküzdött egy ellenséges üteget és szétszórt egy ellenséges csoportot. Ez alatt századának egy részével egy jól rejtőzött ellenséges üteg tüzébe került, amely elől a felázott terepen és a magas rozsvetésben idejében kitérni nem tudott. Antalffy főhadnagy harckocsija is üzemképtelenné vált. Ő maga a harckocsiból kiszállva, gyalog folytatta a harcot mindaddig, amíg vad kézitusában, százada élén hősi halált nem halt.
A 11. harckocsi zászlóalj bátor előretörésével és vitéz magatartásával az igen erős orosz ellentámadást visszavetette, és ezzel eldöntötte az ütközet sorsát.
Vitéz Antalffy Ferencet a Kormányzó Úr Ő Főméltósága az ellenség előtt tanúsított kiválóan vitéz és önfeláldozó magatartásáért a Magyar Érdemkereszt lovagkeresztjével hadiszalagon a kardokkal tüntette ki."

ARNÓTI FERENC százados (Budapest, 1913.04.26.) 6. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.07.25., Milowanie, 3/III. harckocsi zászlóalj.

BARA KÁROLY tartalékos hadnagy (Keresztvár, 1913.08.05.) 12. kerékpáros zászlóalj. HHH 1941.09.01., Zaporozsje.


Bara Károly


BÁTORI KÁLMÁN hadnagy (Kassa, 1917.04.30.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.07.26., Letkova.

 
Bátori Kálmán

BÉLDI LÁSZLÓ főhadnagy, uzoni, primor  (Sepsiszentgyörgy, 1912.06.30.): 13. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.04.13., Délvidék, 2. lovasdandár páncélos zászlóalj.


Béldi László és legénysége sírja haláluk helyszínén


Béldi László sírja a Farkasréti temetőben. A kép forrása


BOGDÁN MIKLÓS tartalékos hadnagy (Cegléd, 1915.05.,) 14. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.08.08., Worochta 41/II. zászlóalj.

BOLGÁR LÁSZLÓ százados, nemes, inámi  (Budapest, 1909.10.23.) 1. kerékpáros zászlóalj, HHH Csongrád, 1944.10.09., 1. felderítő zászlóalj.

BORSÁNYI JÓZSEF százados (Máramarossziget, 1909.04.11.) 10. kerékpáros zászlóalj, HHH Rosszoski, 1942.09.16., 30. harckocsiezred

BYDESKUTHY SÁNDOR alezredes, ippi (Alvinc, 1903.03.28.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Balatonalmádi, 1945.02.13., 26/I. zászlóalj

CSAPÓ JÁNOS tartalékos zászlós, (Szatmárnémeti, 1912.) 25. felderítő osztály HHH 1944.11.14., Mosonmagyaróvár.

CSÖRGEY LÁSZLÓ főhadnagy, vitéz,  (Sárvár, 1917. 11.08.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.12.24., Letkés, Szent László hadosztály repülő lövész ezred

DARNAY LÁSZLÓ tüzér őrnagy, nemes, szentmártoni,  (Seeback, 1900.01.24.) 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1943.02.04., Sztarij Oszkol, III. gépvontatású tüzérosztály

DEÁK JÁNOS főhadnagy, vitéz (Kismarton, 1919.07.15.) 9. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.09.25., Kétegyháza, 1/7. vegyes páncélos század.

DEMJÉN JÁNOS tartalékos zászlós (Újszentanna, 1916.) VI. kerékpáros zászlóalj. HHH 1943.01.13, Uriv, más adat szerint 1943.01.14. Novo Uszpenszka

ERDŐDI ÖDÖN hadnagy (Budafok, 1918. 01.29.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1942.10.25., Taranyos és Viság között


Erdődi Ödön

ÉRY MIHÁLY tartalékos zászlós (Békéscsaba, 1914.04.08.) IX. kerékpáros zászlóalj. HHH 1942.08.10. Scsucsje 

FINTOR LÁSZLÓ tartalékos hadnagy (Miskolc, 1904.10.05.) VIII. kerékpáros zászlóalj HHH 1942.09.18., Szinyije Lipagi

FONYÓDI GYULA főhadnagy (Hercegszántó, 1914.12.05.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.07.07. Zapole-Huto


Fonyódi Gyula

GALLY KÁROLY hadapród őrmester, PM tartalékos zászlós (Szapár, 1916.06.12.) 13. kerékpáros zászlóalj,  HHH 1941.09.06., Kamenaja Izabolonka.


Gally Károly

GRUDA JÓZSEF őrnagy (Temesőr, 1903.01.03.) 4., majd 6. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944. 10.13., Bp. XII., 1. gépkocsizó lövészezred

GYULAFIA (GLUZEK) LÓRÁNT százados (Budapest, 1916.05.28.) IX. kerékpáros zászlóalj HHH 1942. 08.10. Scsucsje

HEINRICH ISTVÁN alezredes (Balassagyarmat, 1901.08.07.) 6. kerékpáros zászlóalj HHH. Kicsind, 1944.12.27. Szent László hadosztály repülő lövész ezred.

HORVÁTH ANTAL II. főhadnagy (Zákány, 1914. 09.28.) 12. kerékpáros zászlóalj. HHH Mór és Bodajk között, 1945.03., 3. harckocsiezred.

IMECS ALBERT hadnagy (Cegléd, 1916.01.02.) 14. kerékpáros zászlóalj, HHH 1941.08.14. Hrisztoforovka
IVÁNYI GYULA tartalékos hadnagy (Arad, 1909.04.22.) VI. kerékpáros zászlóalj HHH 1942.08.08., Sztorozsevoje

JÁSZ DÉNES tartalékos hadnagy (Felsőszalatna, 1913.10.13.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941. 08.14. Balazkoje D., más adat szerint 1941.08.15 Hrisztoforovka.

KÁDÁR JÓZSEF ezredes, borosjenői (Kunszentmiklós, 1897.08.22.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Monok, 1944.11.23., 16. gyalogezred

KALOCSAY ANDRÁS tartalékos hadnagy (Szarvas, 1915.03.12.) 12. kerékpáros zászlóalj HHH 1944. október 22., Budapest, 3/I. harckocsi zászlóalj

KERÉNYI SÁNDOR főhadnagy (Orosháza, 1910.04.14.) 6 kerékpáros zászlóalj, 9. harckocsi (kerékpáros) zászlóalj. HHH 1941.07.21., Sahnovka


Kerényi Sándor

KETTENSTOCK LÁSZLÓ ISTVÁN szakszolgálatos alezredes (Arad, 1891.11.15.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Mezőszabad, 1944.09.29.)

KÉTHELY WALTER főhadnagy (Szombathely, 1919.04.22.) HHH. 1945.03.28., Magyarország, 53. határvadász zászlóalj, kerékpáros század

KISS IMRE III. százados (Gyula, 1909.11.09.) HHH 1944.09.14., Hadrév, 66/II. határvadász-zászlóalj kerékpáros század

LÁSZLÓFY IVÁN hadnagy (Kalocsa, 1922.07.30.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.07.11., Kossow (Kosów Poleski).


Lászlófy IvánLOCSKAY ISTVÁN főhadnagy (Budapest, 1912.11.22.) II. kerékpáros zászlóalj, 1. gépkocsizó dandár felderítő zászlóalj. HHH. Otdohnina, 1941.10.21


Locskay István

LÖKY BÉLA ISTVÁN tartalékos hadnagy (Debrecen, 1914.07.11.) VI. kerékpáros zászlóalj. HHH Kisszolyva, 1944. 10. 06., 11. gyalogezred

MAGYARY GYÖRGY százados, dr., vitéz (Ágya, 1914. 11.12.) 13. kerékpáros zászlóalj. HHH Görgényüvegcsűr, 1944.09.21., 34. határvadász zászlóalj.


NÉMETH ISTVÁN tartalékos hadnagy (Budapest, 1910.06.22.) VIII. kerékpáros zászlóalj HHH 1942. 08.07., Mutnik.

NÉMETHY BÉLA százados (Kispest, 1914.10.28.) HHH 1942.08.07., VI. kerékpáros zászlóalj, Sztorozsevoje, 

NÉVERI SÁNDOR tartalékos hadnagy (Nagybecsekerek, 1917.08.10.) 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.10.04., Elek határában

NYÉKHEGYI GÉZA címzetes főtörzsőrmester (Kassa, 1901.09.10.) 1. kerékpáros zászlóalj. HHH Sztarij Oszkol, 1942.08.21., 35/II. zászlóalj.

PÁLDI GÉZA százados (Temesvár, 1915.01.28.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.07.14.Truhonovicze.


Páldy Géza
PÁLOS (PAUER) GÉZA I. százados (Pozsony, 1903.02.01.) 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1942. 07.17. más adat szerint 1942.07.18., Uriv, VIII. kerékpáros zászlóalj.

PAP JÓZSEF I. százados (Balassagyarmat, 1910.10.18.) 6. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.09.20. Torda, 3/II. harckocsizászlóalj

PATAKI KÁROLY tartalékos zászlós (Budapest, 1919.09.21.) 15. kerékpáros zászlóalj. HHH 1944.07.07., Zapole Huto.


PUSKÁS ISTVÁN tartalékos főhadnagy (Makó, 1909.08.24.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1945.01.18., Kecskéd, 193. mgp.

ROZVÁCZY GÉZA főhadnagy (Szeged, 1919.05.12.) 11. harckocsi (kerékpáros) zászlóalj. HHH 1944.10.31., 1. páncélos hadosztály

S. MOLNÁR ÁKOS tartalékos zászlós (Gogánváralja, 1911.12.02.) 15. kerékpáros zászlóalj, HHH 1945.01.27., Majkpuszta
SEPSY DEZSŐ százados (Arad, 1911.10.25.) 4., illetve 15. kerékpáros zászlóalj, HHH 1944.11.30., Németország.


Sepsy Dezső


SEPSY PÁL II., vitéz, főhadnagy (Debrecen, 1918.05.06.) 1940. 07.01.-től 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944. 07.07. Zapole-Hutor

SIMON ANDRÁS főhadnagy, vitéz  (Tevel, 1919.08.28.) 20. felderítő osztály HHH 1944.10.26., Tiszakécske és Kocsér között.

SÓNYI (SOLARCZ) HUGÓ II. százados (Rákospalota, 1912.05.21.) 1. kerékpáros zászlóalj, 16. kerékpáros zászlóalj HHH 1945.02.12. Budapest, II. kerület, 12. tartalék ho.

SZABOLCS KORNÉL dr., orvos százados (Rákosliget, 1910.05.14.) 15. kerékpáros zászlóalj HHH 1944. október 29., Orgovány


Dr. Szabolcs Kornél

SZAPÁRY ERNŐ c. karpaszományos őrmester (Győr, 1917.07.01.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.10.02., Alekszejevka IV. Halála után zászlóssá léptették elő


Szapáry Ernő
SZÁSZ JÓZSEF c. karpaszományos őrmester (Rákospalota, 1916.02.14.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH 1941. 08.15. Halála után zászlóssá léptették elő.

SZÉKELY SÁNDOR II. őrnagy (Eger, 1901.11.24.) 4. kerékpáros zászlóalj. HHH Niezwiska, 1944.03.27., 42/II. zászlóalj.

SZENTKIRÁLYI OTTÓ főhadnagy , vitéz, (Kiskunhalas, 1916.08.28.) 15 kerékpáros zászlóalj HHH 1944.10.06. Volóc É 6 km, 1. ejtőernyős zászlóalj.


Szentkirályi Ottó
SZOTYORI ANDRÁS hadnagy, nemes,  aldobolyi, (Brassó, 1919.04.23.,) 11. kerékpáros zászlóalj HHH. 1941.07.27., Gordijevka.Szotyori András

SZŐKE ALFRÉD főhadnagy (Budapest, 1911.06.22.) 11. kerékpáros zászlóalj HHH. 1941. 07. 27., Gordijevka.

Szőke Alfréd

SZUNYOGH PÉTER tüzér főhadnagy (?, 1911.08.17.) 14. kerékpáros zászlóalj HHH Hrisztoforovka, 1941.08.15.


TAMÁS KÁROLY dr., tartalékos hadnagy, (Jászapáti, 1916.) 25. felderítő osztály HHH. 1944.09.11., Harasztos.

TÓTH KÁLMÁN III. főhadnagy (Szombathely, 1915.12.10.) 13. kerékpáros zászlóalj HHH 1944.09.22., Oláhléta K.11. hegyi zászlóalj.

VÁGVÖLGYI ANTAL hadnagy (Budapest, 1915.07.17.) VIII. kerékpáros zászlóalj HHH 1943.01.15., Nyikolszkj, más adat szerint 1. gy.e., 1943.01.18., Alekszejevka

VITÁNYI ATTILA CSABA főhadnagy, vitéz (Debrecen, 1918.06.21.) 13. kerékpáros zászlóalj. HHH Swieti Josef, 1944.04.27., 3. gépkocsizó lövész ezred.

VOITH LÓRÁNT százados (Kékesd, 1910.05.24.) VII. kerékpáros zászlóalj. Repülőhalált halt Budapest, 1941.11.04.Voith Lóránt


XANTUS LÁSZLÓ próbaszolgálatos zászlós (Zombor, 1913.04.15.) 10. kerékpáros zászlóalj HHH 1941.08.06. Szokolovka. Külön bontva tüntettem fel azok, akik nem harccselekmény során vesztették életüket (baleset, hadifogság, betegség, kivégzés stb.). BARTHA DEZSŐ főhadnagy (Visznek, 1899.09.10) 1. kerékpáros zászlóalj. Meghalt Budapest, 1924.04.13.

BESENYŐI (SCHAEFFER) MÁTYÁS főhadnagy (Újbesenyő, 1916.03.18.) 16. kerékpáros zászlóalj. Meghalt a 107. fogolytáborban (Kaluga) 1945.11.04.

BARTAL BÉLA százados (Sziszek, 1912.07.04) 5. kerékpáros zászlóalj. Budapest, 1952.02.06., kivégezték.

BUÓCZ ZOLTÁN hadnagy (Versec, 1920.03.06.) 14. kerékpáros zászlóalj. Kolozsvár, 1943.01.04.

BÖLÖNYI ZOLTÁN százados (?-Pécs, 1936.12.17) 5. kerékpáros zászlóalj. Repülőhalált halt

CSUCS LAJOS őrnagy 6. kerékpáros zászlóalj. Orosz adat szerint fogságba esett Budapesten a 11. sz. hadikórházban 1945.01.18-án, meghalt 1946.05.28., 413. fogolytábor, Mirgorod

GYŐRBÍRÓ ZOLTÁN főhadnagy (?-Baja, 1934.08.27.), 4. kerékpáros zászlóalj. Repülőhalált halt

HAIS TIBOR repülő százados (Budapest, 1911.02.09.) 6. kerékpáros zászlóalj. Szovjet hadifogságban hunyt el. 

HELL JENŐ százados (Dacsókeszi, 1911.01.16.) 10. kerékpáros zászlóalj. Meghalt 1946.09.01., 251/6. fogolytábor.

HERNÁDY (HAHNE) REZSŐ (RUDOLF) alezredes (Kismarton, 1897.04.16.) VII. kerékpáros zászlóalj. Meghalt harctéri betegségben Uman, 1942.03.13.

HORVÁTH (CERDONIO) BRÚNÓ százados (Fehértemplom, 1914.11.10.) 27. felderítő osztály, meghalt Németország, 1947.

ISTVÁNFFY (JEGG) EDE alezredes (Budafok, 1892.10.07.) 3. és 15. kerékpáros zászlóalj. Meghalt Budapest, 1941.04.04.


KÉLLEY (KÉLER) LÁSZLÓ alezredes, vitéz, nemes (Késmárk, 1892.08.15.) 6. kerékpáros zászlóalj parancsnok. Meghalt Karcag, 1938.08.12. (balesetben).


KISCSÁVOLY (MANHOLDT) NÁNDOR őrnagy, vitéz (Baja, 1886.05.30.-Baja, 1925.03.23.) 2. kerékpáros zászlóalj


KOLOSSVÁRY LÁSZLÓ ezredes, vitéz (Makó, 1881.) 2. kerékpáros zászlóalj parancsnok. Meghalt Veszprém, 1941.10.26.

Kolossváry László

LÁSZLÓ JÓZSEF százados (1903.03.16) 3. kerékpáros zászlóalj. Orosz adat szerint fogságba esett a 31. munkászászlóalj 6. századának kötelékében 1945.05.11, Vena (Bécs),  meghalt 1950.01.28., 62/4. tábor

LUKÁTS ÁKOS százados, ettre-karcsai, nemes,  (Esztergom, 1902.11.11.) 4. kerékpáros zászlóalj, 7. kerékpáros zászlóalj. Orosz adatok szerint fogságba esett Sopronban 1945. 05.31-jén. Meghalt 1946. 03.04, 241. tábor.

MARÉNYI ERNŐ százados (Zalaegerszeg, 1914.10.13.) 1. kerékpáros zászlóalj. Kivégezték Budapest, 1957.10.31.

MÁTYÁSSY MIKLÓS százados (Százd, 1910.09.23.) 4. kerékpáros zászlóalj. Kivégezték Budapest, 1948.05.26.

MIKÓ ZOLTÁN százados (Balassagyarmat, 1910.10.14.) 6. kerékpáros zászlóalj. 1945-ben Odesszában kivégezték „kémkedés és szabotázs gyanújával”.

NYÁRY GYÖRGY főhadnagy (Kalocsa, 1908.11.07.) 2. kerékpáros zászlóalj. Repülőhalált halt Szeged, 1935.07.03.Nyáry György


ÖRLEY ALADÁR őrnagy (?, 1899.04.05-Szombathely, 1945.01.13.) 1940-ben a 11. kerékpáros zászlóalj, 1943-ban az V. kerékpáros zászlóalj állományába tartozott.


Örley Aladár


PÁL IMRE, őrnagy, futásfalvi, vitéz (Fehérvíz, 1893.06.05-Budapest, 1940.04.08) 3. kerékpáros zászlóalj.PONGRÁCZ DÉNES hadnagy (Alag, 1915.03.15-Szeged. 1941.02.24.), 16. kerékpáros zászlóalj

PÜNKÖSTI LÁSZLÓ vezérkari százados , nemes, uzoni (Arad, 1912.01.14.) 3. kerékpáros zászlóalj. 1948.04.21-én kivégezték.Pünkösti László A kép forrása www.tuzkereszt.com


ROZVÁCZY LAJOS II. hadnagy, nemes, rozváczi, (1914.11.14.) 1. kerékpáros zászlóalj meghalt 1940.04.15, 1. gépkocsizó dandár felderítő zászlóalj.


Rozváczy Lajos

SCHENKER GYÖRGY őrnagy (Nagyvárad, 1903.06.09) 10. kerékpáros zászlóalj. Meghalt Horn, Ausztria, 1945.06.06.
Schenker György
SZILL (SILL) EDE ezredes (Tokaj, 1886.03.18.) 4. kerékpáros zászlóalj. Meghalt Budapest, 1937.07.09.


Sill Ede

SZOMOR GYULA őrnagy, nemes. (Kiskunfélegyháza, 1887.)  3. kerékpáros zászlóalj. Meghalt  Esztergom, 1937.05.30.


TARKŐY (SCHWEITZER) JÁNOS őrnagy (1891.01.30-1938.09.05.) 1. kerékpáros zászlóalj. Eltemetve Sátoraljaújhely


Tarkőy János

TORKOS (TSCHEIK) TIBORC repülő százados (Igló,1910.12.19.) 7. kerékpáros zászlóalj. Orosz adat szerint Budapesten esett fogságba 1945.03.01-jén, meghalt 1947.08.30-án a 62/1/4/13. táborban.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése