2012/09/30

Mezey Hubert hadnagyra emlékezve

 

Mezeházi és tvarosnyai Mezey Hubert Szilágysomlyón született 1918. augusztus 1-jén. Szülei korán elváltak, nevelőapja Schaffer Ferenc, első világháborús veterán, aki később a Ludovika Akadémián is tanított. 


Schaffer Ferenc

Mezey Hubert középiskoláit Pestszentlőrincen végezte, majd a katonai pályát választotta, 1939. augusztus 20-án kerékpáros hadnaggyá avatták a Ludovikán. Első alakulata a nyírbátori magyar királyi „Kapisztrán János” 6. honvéd kerékpáros zászlóalj volt, ahová az avatás után járó szabadság letöltése nélkül önként azonnal bevonult. Alakulatát 1939. január 23-án átszámozták 13. kerékpáros zászlóaljjá. 

 A 13/1. kerékpáros század parancsnokaként részt vett a kárpátaljai hadműveletekben, majd 1940-ben az erdélyi részek visszacsatolásában. 1940-ben áthelyezését kérte a fejlődő légierőhöz, ahol a szombathelyi III. közelfelderítő századba kapott beosztást. Időközben (valószínűleg Székesfehérvár-Sóstón a Megfigyelő Kiképző Osztálynál) megfigyelő kiképzést kapott. Repülőgépe a F-234 lajstromjelű WM-21 Sólyom, pilótája Takács László szakaszvezető volt. Mezey Hubert alakulatával 1941 nyarán a frontra indult. Menet közben írta meg édesanyjának utolsó születésnapi üdvözletét, amelyet július 13-án Szolnokon adott postára:

„… születésnapi üdvözletemet sajnos elrontja az a körülmény, hogy útban vagyunk. Itt töltünk és megyünk tovább, d. u. már Kolomeában leszek. Sietek, mert indulni kell. Isten éltessen, Anyucikám. Remélem, hamarosan viszontlátjuk egymást…..”

A remélt viszontlátás sosem jött el. Mezey Hubert repülőgépe aznap a Szabolcs-Szatmár megyei Kocsord község határában motorhiba miatt kényszerleszállást hajtott végre. A személyzet el akarta hagyni a gépet, és Mezey kicsatolta hevederét. Mivel azonban esélyt láttak a WM-21 megmentésére, mégsem ugrottak, azonban a megfigyelő tiszt nem csatolta vissza a rögzítőt, ami végzetesnek bizonyult. A gép földet éréskor átvágódott, Takács László szakaszvezető megsérült, Mezey hadnagy azonban, mivel a heveder nem tartotta, nyakát a nyitott megfigyelőülés negyedbuborék alakú plexijébe ütötte és azonnal meghalt. A nyíregyházi repülőtér-gondnokság halottszemlét végző vezető orvosának jegyzőkönyve szerint:

„…Mezey Hubert hdgy. halálanak közvetlen oka fulladás volt, ami a gégefőnek elölröl örtént nagyerejű é hirtelen történt megnyomatása és az ezt követő shok-hatás következtében állott be, minden valószínűség szerint a baleset pillanatában.”

Mezey Hubert gyászjelentése


Mezey Hubertet Kocsordon temették el, majd 1941. augusztus 20-án, hadnaggyá avatásának második évfordulóján a pestszentlőrinci régi temetőben kapott díszsírhelyet, amelyet a kilencvenes években a család értesítése nélkül felszámoltak.


A koporsó a bajtársak vállán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése