2012/12/20

Egy szépen dekorált évfolyam – 1941. augusztus 20.


A ludovikás sorozat folytatásaként ezúttal az 1941.08.20-án avatottak hősi halottait próbáltam rendszerbe foglalni. Az elérhető adatbázisok ezúttal is a már ismertek voltak: ( Vitéz és önfeláldozó magatartásért, a Magyar Királyi Csendőrség  weboldala, hadisir.hu, hadifogoly.hu, HL Kitüntetési Javaslatok,  a Vitézi Rend tagjainak névsora, Bene János-dr. Szabó Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945)


Figyelemre méltó, hogy ennek az évfolyamnak a legtöbb hősi halottja post mortem részesült kitüntetésben, leginkább a Magyar Érdemrend (MÉR) Lovagkeresztjét hadiszalagon a kardokkal. Jól mutatja, hogy mint fiatal tisztek - alantos tisztként vagy századparancsnokként - nagy számban kerültek a harctérre és vette részt az első komolyabb veszteséget okozó hadművelet-sorozatban, a magyar 2. hadsereg tevékenységében.Magyar Érdemrend Lovagkeresztje hadiszalagon kardokkal


A HM HIM online hivatalos adatbázisaiban szerepelnekGyalogosok

Beleznay Győző főhadnagy (1920.04.04-1944.12.15.) 9. gyalogezred géppuskás század. Hősi halált halt Göncruszkánál

Borsodi Imre hadnagy (1920.04.20-1943.12.28) 33/I. zászlóalj. Hősi halált halt Orlanka-nál. Breszt-Litovszkban temették el. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Damasi László hadnagy (1919.12.11-1944.04.19) 46/I. zászlóalj.  Hősi halált halt Korecin-nél. Eltemetve Berezna-Kartuska-n. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Doge Béla hadnagy (1919.07.12-1942.08.11) 48/I. zászlóalj. Hősi halált halt Korotojaknál. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Farkas János hadnagy (1920.02.11-?) 21/I. zászlóalj. Eltűnt Alexandrowka-nál 1943.01.15-én.

Ferenchalmy Béla főhadnagy (1920.07.25-1944.12.14) 24. gyalogezred árkász szakasz. Hősi halált halt Perénél.

Gál Jenő hadnagy (1920.12.20-?) hősi halált halt 1942.09.09-én Sztorozsevoje-nál.  Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Hajnóczy Ödön főhadnagy (1919.08.08-1945.02.28) A Vezérkar főnöke 6. osztálya állományában teljesített szolgálatot. Autóbalesetben hunyt el Szombathelyen

Harsai Ödön hadnagy (1920.05.20-1942.07.02.) 17/I. zászlólaj. Hősi halált halt Tyimnél Kodizi-n temették el. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Harsai Ödön. A kép a hadisir.hu-ról származik.

Jaross Gyula főhadnagy (1920.10.14-1944.07.27) 17. gyalogezred. Hősi halált halt Rosulnánál. Holtteste az ellenség kezén maradt. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Keményfi Zoltán II. főhadnagy, vitéz (1920.10.13-1944.04.28) 57/II. zászlóalj. Hősi halált halt Kuty-nál.  Holtteste az ellenség kezén maradt. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Kéthely Walter főhadnagy (1919.04.22-1945.03.28.) 53. határvadász zászlóalj kerékpáros század. Hősi halált halt a magyarországi harcok során a zalaegerszegi hadikórházban.

Papp György főhadnagy (1920.02.03-1944.05.05) 4. hegyivadász zászlóalj. Hősi halált halt Lucza-nál. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Páldeák András főhadnagy (1920.08.17-1944.05.08) 1. hegyivadász zászlóalj, páncéltörő ágyús szakasz parancsnok. Hősi halált halt Mlodiaty-nál. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.


Solymos Ferenc főhadnagy, vitéz (1918.12.26-1944.09.13) 1943-ban avatták vitézzé saját érdem alapján.  A 6/II. zászlóalj kötelékében hősi halált halt Nagyszalonta közelében

Szakkay Endre főhadnagy (1920.01.10-1944.10.09.) 21/II. zászlóalj. Hősi halált halt Ökörmezőnél.

Toperczer Dezső (1920.07.13-1943.01.15.) 12/II. zászlóalj. Hősi halált halt Nikolskj-nál. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Vámosi Zoltán főhadnagy (1919.02.01-1944.10.08) 26. határvadász zászlóalj. Hősi halált halt Érsekújvárnál

Wáczek Felícián főhadnagy, nemes, dunaszentgyörgyi  (1920.10.0-1944.09.10) 1. gyalogezred. Hősi halált halt Tordánál a 394. magassági ponton.


Csendőrök

Gáspáry Géza csendőr főhadnagy (1920.10.23-1945.01.12) Hősi halált halt Budapesten. A Farkasréti temetőben temették el.

Solymosi Miklós csendőr főhadnagy (1920.02.04-1944.12.27) I. hadtest parancsnokság. Hősi halált halt Budapesten, a Karap u. 13. szám alatt.


Gyorsfegyvernem

Barta Miklós huszár főhadnagy (1919.12.29-1944.09.20) 6. felderítő osztály. Hősi halált halt Bistre-nél. Lomna-n temették el. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Benkovich Béla főhadnagy (1918.12.10-1944.09.21) 1/I.harckocsizászlóalj, 4. század Hősi halált halt Zimándújfalunál. Kürtösön temették el.


Tüzérség

Téby László főhadnagy (1920.10.12-1944.12.02.) 1. hegyi tüzér pótosztály  első tiszt. Hősi halált halt Mónosbélnél. Bélapátfalván temették el.

Kőszeghy Barnabás főhadnagy, nemes winkelsteini (1920.02.19-1944.09.26) 7. rohamtüzér osztály 2. üteg parancsnok. Hősi halált halt Királyhegyesnél.

Kőszeghy Barnabás
Faragho István hadnagy, vitéz (1920.04.17-1942.08.23) 13. tüzérezred. Hősi halált halt Kolbinónál. Halála után Signum Laudist  (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Jankovich Ferenc főhadnagy, vitéz, jeszeniczei (1920.01.04-1944.10.12) 16. rohamtüzér osztály ütegparancsnok.  Hősi halált halt Debrecennél. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Galba Lajos főhadnagy (1920.08.15-1944. 09.28) 6. könnyű tüzérosztály ütegparancsnok. Megsebesült 1944.09.21-én, hősi halált halt Ungváron az 555. hadikórházban. Halála után a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét (hadiszalagon a kardokkal) adományozták részére.

Tarczay Ervin főhadnagy (1919.10.05-1945.03.18) 3. harckocsi ezred 2. harckocsi századparancsnok. Hősi halált halt Bodajk és Söréd között.

Láng Tibor főhadnagy (1918.08.24-?) 3/III. harckocsizászlóalj, zászlóalj-segédtiszt. Eltűnt 1944.07.27., Rosulna. 

Szentléleky Péter hadnagy (1920.10.05 23-?) 23. könnyű tüzérezred 5. üteg elsőtiszt. Eltűnt az 1943. januárjában vívott utóvédharcok alatt.

Deczky Jenő főhadnagy (1919.10.12-1944.10.22) 9. tábori tüzér pótosztály, ütegparancsnok. Hősi halált halt Apahidánál.Bajtársi adatok szerint hősi halált haltak (a hivatalos veszteségi adatbázisban hősi halottként nem szerepelnek)Tahy Ferenc főhadnagy (1920.03.03)

Móricz Lóránd, nemes, técsői (1920.11.18-?)

Szentgyörgyvári Ottó (1920.03.08-)

Sebeők Endre (1919.12.19-)

Falcione Kálmán főhadnagy (1920.05.10-?) 1. harckocsiezred

Rátz Tibor főhadnagy, vitéz nemes nagylaki (1920.03.22-?) 1. rohamtüzér osztály   ütegparancsnok

Rátz Tibor

6 megjegyzés:

 1. Azt hiszem a Haditechnikában a Zrínyiről szóló cikkben volt, hogy Rátzot a hadifogolytáborból megkísérelt szökés közben lőtte le egy szovjet őr.

  VálaszTörlés
 2. A sztorit olvastam, de nem tekintettem hivatalos adatnak. Az évfolyam által 1991-ben összeállított visszaemlékezés szerint 1945. februárjában halt meg Gödöllőn, ami alátámasztja a fogolytábor-verziót.

  Rohamtüzérektől nem volt idegen a vagányság, lásd Hanák Sándor esetét, aki Uzmányból jött haza szökve.

  VálaszTörlés
 3. Szerbusztok. Rátz Tibor főhadnagy névre rákeresve jutottam el erre az oldalra. Ugyanis Ungváry Krisztián Budapest 1945 c. könyvében van egy fotó a 95. oldalon, ami Rátzot ábrázolja civilben egy elhagyott rohamlövegen éppen újságot olvas már az ostrom után. Ezek szerint túlélte?

  VálaszTörlés
 4. Kizártnak tartom, hogy túlélte volna az ostromot. Az évfolyam által
  1991-ben összeállított visszaemlékezés szerint 1945. februárjában halt
  meg Gödöllőn a fogolytáborban (talán szökés közben). Ha a bajtársi
  emlékezet helyesen működött (és ismerve a ludovikásokat, ez esetben jó
  esélyt látok rá), akkor sem olvasgathatott egy rohamlövegen civilben
  újságot. Ugyanis a gödöllői fogolytáborban kora tavasszal halt meg. A
  roncsokat elég hamar begyűjtötték az ostrom után.

  Nincs előttem a kérdéses kép, de szerintem az inkább 1944. nyarán
  Galíciában készülhetett, ahol még rohamlöveg is, olvasgatásra szánt
  idő is akadt.
  A ruha meg... lehet, hogy csak ing van rajta, ugyanis az overall alatt
  nem nagyon hordtak zubbonyt a nyári melegben.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A kép Budapesten készült az ostrom után, akkor ezek szerint nem őt ábrázolja. Közben a neten is megtaláltam a fotót:
   http://www.flickr.com/photos/kruegerrossi/8506665071/

   Törlés
 5. Nem kötözködni akarok de túlél hete az ostromot 13 után kerülhetett a fogolytáborba és ott halhatott meg De én nem tudom a dátum szerinti halálozását

  VálaszTörlés